Về tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch học tập trình độ Tiến sĩ của giảng viên Cơ sở II năm học 2022-2023 và Kế hoạch năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 1182/KH-CSII ngày 25/4/2023, ngày 12/6/2023, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết về kết quả thực hiện kế hoạch học tập trình độ Tiến sĩ của giảng viên Cơ sở II năm học 2022-2023 và định hướng kế hoạch năm học 2023-2024.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị và giảng viên Cơ sở II. 

Phát biểu khai mạc, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II nhấn mạnh Chiến lược phát triển Trường đại học Ngoại thương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040 đã đặt ra mục tiêu đưa Trường Đại học Ngoại thương trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, dẫn đầu cả nước về đào tạo kinh tế, kinh doanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cung cấp các sản phẩm xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, có vị thế cao trong khu vực Châu Á. Vì vậy, phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trung hạn và dài hạn của Cơ sở II.

Tại Hội nghị, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch học tập trình độ Tiến sĩ của giảng viên Cơ sở II, theo đó trong năm học 2022 – 2023, Cơ sở II có 07 giảng viên được công nhận học vị Tiến sĩ (trong đó có 05 giảng viên được cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng Tiến sĩ và 02 giảng viên được cơ sở đào tạo trong nước cấp bằng Tiến sĩ), tỉ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ /tổng giảng viên của Cơ sở II năm học 2022- 2023 là 33,3% (35/105), 31 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh, trong đó có 04 giảng viên đã bảo vệ luận án thành công, đang chờ được cấp bằng Tiến sĩ.

Theo kế hoạch trong năm học 2023 – 2024, Cơ sở II có 21 giảng viên làm nghiên cứu sinh, trong đó 16/21 giảng viên có nguyện vọng được Nhà trường hỗ trợ kinh phí hoặc chọn nguồn kinh phí từ Đề án 89.

 Cơ sở II có kế hoạch cụ thể và chỉ tiêu KPI cho từng Bộ môn, giảng viên để hoàn thành mục tiêu tăng tỉ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ /tổng giảng viên năm 2025 là 40%, năm 2030 là 60% và đạt mức 65% vào năm 2040 theo Chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040.

Sau phần trao đổi, thảo luận về định hướng kế hoạch học tập trình độ Tiến sĩ của giảng viên Cơ sở II năm học 2023-2024, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh phát biểu kết luận và ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch học tập trình độ Tiến sĩ của giảng viên Cơ sở II năm học 2022-2023; đồng thời đề nghị các Bộ môn bên cạnh việc đảm bảo về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, Bộ môn cần đảm bảo giảng viên phải hoàn thành học vị Tiến sĩ trong thời gian không quá 9 năm kể từ thời điểm ký Hợp đồng làm việc. Cơ sở II tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi trong phân công công tác để các giảng viên hoàn thành học vị Tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công tác của Nhà trường và yêu cầu của xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại Hội nghị
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại Hội nghị
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại Hội nghị
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại Hội nghị