spot_img

Hết quý III năm 2020, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 10 nghìn tỷ đồng

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2020 (đến hết ngày 30/9/2020) là 10.049,261 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý III/2020 (từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/9/2020) là 1.565,880 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý III/2020 (từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/9/2020) là 503,938 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu...

Kinh doanh

Cuộc Sống Số

KHOẺ VÀ ĐẸP

TÀI CHÍNH

NHỊP SỐNG TRẺ

DOANH NHÂN

error: Content is protected !!